Krovy a tesařské kce

konstrukce krovů, tesařské a dřevěné konstrukce

Střecha ukončuje stavební dílo. Chrání jej před nepříznivými povětrnostními vlivy. Je nedílnou součástí budovy a u sklonitých střech její hlavní nosnou konstrukci tvoří krov. Základní materiál pro střešní konstrukce je dřevo smrkové, borové nebo jedlové. Někdy se používá ocelový krov. 

Pro správné provedení krovu je nutná projektová dokumentace vypracovaná odborným projektantem se zkušeností s dřevěnými konstrukcemi a následně samozřejmě řádné provedení odbornou firmou. V neposlední řadě je nutná i znalost tesařských spojů. Tyto se vyvíjely po staletí, v dnešní "moderní" době se ale bohužel snižuje jejich znalost a správné použití. Naše firma si zakládá na tom, že dokážeme realizovat krovy jak klasickými způsoby, tak i moderními styčníkovými spoji. 

Provádíme:

 • Krovy všech složitostí a to zejména vázané konstrukce včetně zvláštních úprav – hoblování, tesání, pískování či opalování. Provádíme krovy z lepených, styčníkových a sbíjených vazníků. Dále zajišťujeme nadstandardní služby dle přání objednatele – statické výpočty, vypracování výkresové dokumentace dřevěných konstrukcí, opravy a dopracování výkresů dřevěných konstrukcí.
  • Rodinné domy
  • Bytové domy
  • Průmyslové stavby
  • Bazény
  • Občanská a firemní výstavba
 • Rekonstrukce a opravy krovů, nástavby a přístavby na rodinné a bytové domy provádíme v nejvyšší kvalitě za použití klasických tesařských spojů. Nejnáročnější opravy bytových, průmyslových a kancelářských objektů provádíme s přihlédnutím k potřebám investora a k provizornímu zakrytí rekonstruovaných částí před vlivem povětrnostních podmínek. Jsme schopni zajistit stavební provoz vně objektu, pokud to místní podmínky umožní.
 • Památkově chráněné krovy vyžadují vždy individuální přístup a úzkou spolupráci s památkáři jak na úrovni projektu, tak při vlastní realizaci. V této oblasti je nutné nejen krovy renovovat, ale i umět vyrobit přesnou repliku u takových konstrukcí, které již nelze zachránit.
 • Dřevostavby - provádíme roubenky, sruby a sendvičové konstrukce dřevostaveb, jimž věnujeme samostatný oddíl těchto stránek.
 • Sbíjené vazníky jsou další možnou nosnou konstrukcí střechy – dnes je možné používat vazníky jak klasicky sbíjené z prken, tak i vazníky styčníkové - provedené z fošen.
 • Stavební tesařství – bednění základových pasů, věnců a schodišť, pažení, ramenáty, vytyčovací lavičky, dřevěné lešení a vypodporování, pravítka a omítníky, dřevěné trámové stropy, schodiště
 • Lepené vazníky a střešní konstrukce - provádíme také krovy a viditelné dřevěné konstrukce z lepených svorníků. Tyto se uplatní zejména u moderních rodinných domů, sportovních staveb a firemních objektů. Pro viditelné konstrukce se používají zejména masivní hoblované konstrukční hranoly KVH a vrstveně lepené hoblované konstrukční hranoly BSH. Dále jsme schopni zajistit montáž a výrobu atypických lepených nosníků o velkých rozměrech a různých rádiusech - jedná se o zakázkovou výrobu na objednávku.
 • Zahradní architektura -altány, pískoviště, pergoly, ploty, terasy a venkovní posezení, včelíny, lavičky, přístřešky na popelnice apod.
 • Podlahy – provádíme podlahy dřevěné palubkové, parkety a vlysy, dřevotřískové podlahy a „plovoucí“ laminátové a dřevěné dýhované podlahy.
 • Obklady říms a fasád, obklady říms střech z palubek, desek Cetris, případně plastové palubky a sádrokartonové obklady - v dnešní době se trh rozrostl o nové materiály, můžeme také využívat různých profilů fasádních obkladových palubek, kazet apod.
 • Montáž střešních oken - montujeme stření okna běžných typů a výrobců např. VELUX, ROTO, Prima fenestra, Solara,apod. Pracovníci jsou školeni firmou VELUX
 • Chemická ochrana krovů - povrchová impregnace dřeva proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním např. Lignofix a případné zajištění mykologického průzkumu
 • Protipožární nátěry – používají se pouze u staveb, kde je to vyžadováno projektem. Tyto nátěry vytvářejí při hoření izolující pěnovou vrstvu, která působí proti ohni a sálání tepla
 • Povrchové úpravy – nátěry viditelných konstrukcí v interiéru i exteriéru – využíváme jak lazurovacích laků tak i krycích barev na dřevo od osvědčených výrobců – Herbol, Osmo, Xyladecor, Remmers apod. Podlahy brousíme a natíráme podlahovým lakem – např. OSMO, Herbol, Bondex

Tesařské práce provádí tesař. Pod toto původní řemeslo patří veškeré hrubé dřevěné konstrukce používané v pozemním stavitelství. Čistě opracované konstrukce pak spadají pod obor truhlář. Tesař tedy provádí hrubší práce a do těchto prací mimo jiné patří: ploty, vrata, dřevěné lešení, krovy, srubové a roubené stěny, stěny sendvičové a prkenné, stropy, hrubé podlahy, rošty, lávky, mostky, dřevěné jezy, bednění apod.

Názvosloví: 

Hlavní náplní práce tesaře jsou v současnosti krovy. Krov je souhrnný název pro vytvoření podpory jednotlivých střešních ploch. Také je možné užívat pojem vazba střechy. Podle způsobu provedení rozlišujeme tyto soustavy: vaznicová, vlašská, pilotová a věžová soustava. Nejčastěji používanou vazbou je vaznicová soustava. Ve vaznicové soustavě se nacházejí dvě různé vazby a to tzv. vazba plná a vazba jalová (prázdná). Dále dle způsobu, jakým vaznice v plných vazbách podporujeme, rozlišujeme dva druhy plných vazeb: stojatá a ležatá stolice.

Nejdůležitějšími prvky vaznicové soustavy jsou:       

 • krokve – šikmé nebo vodorovné trámy nesoucí laťování a střešní krytinu

 • vaznice – vodorovné trámy, které mají velký význam pro celkovou vazbu – podporují krokve zespoda. Rozeznáváme tyto druhy – vaznice vrcholová (hřebenová), středová a okapová (tato vaznice je většinou umístěna nad pozednicí na vazných trámech)

 • sloupky – trámky podporující vaznice po cca 4bm, jsou buď svislé nebo šikmé dle druhu stolice.

 • vazné trámy – vodorovné trámy umístěné nad podlahou půdy užívané zejména u starších typů krovů, dnes většinou nahrazovány řešením konstrukce stropu

 • kleštiny, hambálky – vodorovné trámky umístěné napříč krovem těsně nad nebo pod vaznicí

 • pozednice – vodorovný trám umístěný na zdivu a kotvený do věnce

krovu se dále můžete setkat s dalšími odbornými pojmy, jako jsou např. krátčata, kleště, trámová výměna, pásky, šikmé vzpěry, věšadlo, vzpěradlo apod.

Samostatnou kapitolou je názvosloví tesařských spojů, které je tak rozsáhlé, že jej nebudeme pro účely těchto stránek rozvádět.


Celkem: 212Strana:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 .... 15  Další