Pokrývačské práce

Střešní krytina nejen že chrání budovu před větrem, deštěm a sněhem, ale její nedílnou funkcí je i estetické ukončení stavby. Její výběr a správné provedení musí být vždy v souladu s celkovým provedením stavby, s ohledem na sousední stavby a celkový charakter a tradici kraje. Hlavním faktorem výběru krytiny je vždy kvalita výrobku a jeho dlouhodobá trvanlivost. Výrobců střešních krytin je na trhu mnoho, ale velice se liší provedením, kvalitou, záručními podmínkami, servisem a přístupem k zákazníkovi. Vždy se zákazníkovi snažíme pomoci vybrat nejvhodnější výrobek, se kterým bude spokojen. Řemeslo pokrývače vyžaduje zejména preciznost a schopnost práce ve výškách.

Provádíme

Provádíme montáž a dodávku střešních krytin včetně prací s tím spojených, např. doplňky krytiny, montáž kolektorů, hromosvody apod.

 • Pálené krytiny – tradiční bobrovka, prejz i moderní krytiny falcovky, drážkované tašky a vlnovky od výrobců Meindl, Jungmaier, Tondach aj.
 • Betonové krytiny – dnes jedny z nejpoužívanějších krytin při výstavbě rodinných domků vhodné svým poměrem ceny a kvality, používáme krytiny zejména výrobců Bramac, případně KM Beta.
 • Vláknocementové krytiny – klasická lehká střešní krytina výrobců Eternit, Cembrit apod. Vyrábí se jako šablony či vlnité desky.
 • Přírodní břidlice – provádějí se různé druhy a každá se liší i podle lokality, ze které pochází. Dříve se používala jako běžná střešní krytina v oblastech, kde se běžně vyskytovala, dnes se jedná o nadstandardní stření krytinu vhodnou pro luxusní stavby, památkově chráněné objekty a využívá se i v přírodních rezervacích.
 • Bitumenové střešní šindele -jedná se lehkou bitumenovou krytinu, která se vždy pokládá na bednění, používáme krytiny výrobců Tegola, CRC, IKO apod.
 • Lehké střešní krytiny - pro provizorní přístřešky, haly a stodoly - např. Onduline. Tyto krytiny patří mezi nižší standard a pro rodinné domy a administrativní objekty je nepoužíváme.
 • Lehké střešní krytiny ocelové – jsou to lehlé krytiny, které se hodí i pro rekonstrukce, zejména jsou vhodné pro jednodušší střešní roviny - např. Lindab, Odusteel, RUUKKI, Satjam apod.
 • Falcované plechové krytiny – viz Klempířské práce
 • Plastové střešní krytiny – replika dřevěného šindele a břidlice v provedení platových šablon– např.firma EUREKO.
 • Dřevěné střešní krytiny – dřevěný štípaný šindel – ručně opracovaný šindel používaný u roubených chalup a památkově chráněných objektů.
 • Povlakové krytiny – provádíme krytiny z asfaltových pásů s posypem (případně i se zateplením) těchto značek a výrobců: např. Dektrade, Vedag, Icopal, Bauder apod. Případně je možné použít i foliové systémy, jako např. Alkor a Fatrafol.

Názvosloví:

 • Střecha je část objektu, která jej zakončuje a chrání před klimatickými vlivy – sníh, déšť, vítr, slunce apod. Střecha se skládá z tesařských, klempířských a pokrývačských konstrukcí. Rozlišujeme základní druhy střech – sedlová, valbová, polovalbová, stanová, mansardová, pultová, pilová a věžová. U novostaveb často dochází ke kombinaci těchto tvarů.
 • Krytina je poslední vrstva střechy která chrání skladbu střechy a interiér domu proti povětrnostním vlivům
 • Okap je spodní okraj střešní roviny 
 • Hřeben je vodorovná linie na horní průsečnici střešních ploch. Hřeben může být u zborcené střešní plochy šikmý
 • Okraj střechy je konec střešní roviny nad štítem
 • Úžlabí vzniká v průniku dvou střešních rovin a odvádí vodu, která do něj z těchto rovin stéká.
 • Nároží vzniká v horním průniku dvou střešních rovin, všechna voda od něj odtéká směrem k okapu nebo úžlabí
 • Laťování – dřevěný rošt, který slouží k upevnění a umístění střešní krytiny 
 • Kontralatě – pomocné latě, pro uchycení pojistné hydroizolace a laťování
 • Požární zeď – zeď vystupující nad rovinu střechy, která odděluje jednotlivé požární úseky nebo objekty
 • Střešní okna a výlezy – okna umístěná ve střešní rovině, která slouží k osvětlení prostoru pod střechou nebo jsou potřeba z důvodu kontrolního výstupu na střechu.
 • Vikýř – nadstřešní konstrukce, která slouží k osvětlení nebo provětrání prostoru pod střechou a provádí se v mnoha tvarových a materiálových variantách.Nejčastější druhy vikýřů jsou:
  • Gotický vikýř – vikýř trojúhelníkového tvaru
  • Pultový vikýř – má název dle svého tvaru, podle pultové střechy – je to vikýř s jedním sklonem, boční stěny jsou svislé
  • Sedlový vikýř – vikýř jehož střecha má tvar sedlové střechy, boční stěny jsou svislé
  • Valbový vikýř – vikýř jehož střecha má tvar valbové střechy, boční stěny jsou svislé
  • Románský vikýř – vikýř jehož střecha má tvar části kužele
  • Volské oko – vikýř podobný románskému vikýři s prohnutými bočnicemi. Je velmi pracný

 


Celkem: 108Strana:  1  2  3  4  5  6  7  8  Další