Roubenky, dřevostavby

Dřevostavby a roubenky na klíč

Nejpříjemnější prostředí vzniká ve stavbách provedených z tradičních materiálů. Stále častěji se vracíme ke stavbám ze dřeva, které je však nutné přizpůsobit moderním požadavkům na bydlení. Dřevo je krásný přírodní materiál mnoha možností, působí teple a s jeho pomocí vytváříme příjemný prostor pro bydlení, práci, sport. U dřeva je potřeba zlepšovat jeho vlastnosti např. chemickým ošetřením, v některých provozech protipožárním nátěrem. Viditelné dřevo jak v exteriéru, tak i v interiéru je nutné natírat. Při práci se dřevem je také velký podíl vysoce specializované lidské práce. Po zrealizování díla pak přichází na řadu kontrola a údržba, která je u dřeva nevyhnutelná – jedná se zejména o včasnou obnovu nátěrů aby nedocházelo k poškození struktury dřeva klimatickými vlivy.

Zabýváme se dřevostavbami všech druhů. Dřevostavby provádíme dle projektové dokumentace zákazníka nebo ji zajišťujeme sami. Při návrhu i realizaci je nutné dbát na účel stavby, lokalitu výstavby, na technické požadavky a její architektonický vzhled. 

Dřevěné konstrukce vyrábíme ve většině případů v prostorách naší firmy, při výrobě je zkušebně sestavujeme a na stavbu zavážíme hotové hrubé stavby připravené k montáži na připravenou základovou desku.

Dřevostavby se liší nejen konstrukcí, ale i použitím úpravy řeziva – používáme hranění, hoblování, tesání, pískování, vymývání, opalování dřeva s různými povrchovými nátěry na dřevo. 

  

Provádíme:

  • Roubené stavby – zajímavostí těchto staveb je, že je jako jedni z mála na trhu provádíme klasickou technologií. Trámy mohou být tesané nebo hoblované a všechny spoje konstrukcí jsou prováděny původní technologií. Stěny spojujeme tzv. na rybinu. Tento spoj je jedním z nejsložitějších spojů v tesařské práci a dnes se již běžně nevyužívá. Pro různé tloušťky trámů a spár mezi trámy se spoj liší. K roubení se používá smrkové nebo borové dřevo, dříve se také značně využívala rozšířená jedle. Dříve se spáry vycpávaly mechem, přes který se natáhla hliněná mazanina. Tento způsob dnes již nevyhovuje moderním nárokům na bydlení, proto používáme moderní způsoby, u kterých je však také nutno počítat s údržbou po dokončení stavby, protože dřevěná stavba bude značně pracovat. Roubené stavby se liší i dle lokality původních tradic na území republiky a je nutné je těmto tradicím přizpůsobit. Roubené stavby nebo jejich části mohou být využity i v moderních konstrukcích s použitím hraněného přesného řeziva apod. 
  • Celodřevěné stavby - tyto konstrukce jsou provedeny z vázané hraněné nebo fošnové nosné konstrukce opláštěné palubkami nebo jiným deskovým materiálem. Lze je provádět zateplené i nezateplené a využívat k mnoha účelům – stavby pro bydlení a rekreaci, hospodářské a zemědělské stavby, zahradní altány, včelíny, sportovní stavby a klubovny, prodejní a výstavní stánky, parkovací stání, stáje, části moderních novostaveb apod.
  • Dřevěné sendvičové stavby - stavby s dřevěnou fošnovou, hraněnou nebo vazníkovou nosnou konstrukcí, která je vyplněna tepelnou izolací. Vnější plášť je proveden z desek na něž je natažena tenkovrstvá omítka, vnitřní stěny tvoří obklad sádrokartonovými deskami nebo palubkový obklad. Samozřejmostí je vhodné odvětrání, membrány a parotěsné řešení. Výhodou těchto staveb oproti klasickým zděným stavbám je rychlost provádění, menší tloušťka vnějších stěn při zachování výborných tepelně-izolačních vlastností, snadná kombinace povrchů stěn např. palubkový obklad a omítka, možnost výstavby i za mrazu, vysoká variabilnost konstrukce, možnost přípravy v konstrukci pro budoucí otvory, rozvody apod., možnost výstavby i v dopravně nedostupných lokalitách, menší požadavky na zařízení staveniště, nízká hmotnost (důležité pro nástavby), snadná demontáž (u dočasných staveb, přemístění staveb pro rekreaci apod.)
  • Projekt dřevostavby – k dřevostavbám jsme schopni zajistit zpracování projektové dokumentace na základě které je možné stavbu zrealizovat.

Celkem: 84Strana:  1  2  3  4  5  6  Další