Vestavby

Půdní vestavby, nástavby a přístavby

Již od počátku založení firmy se zabýváme půdními vestavbami, které realizujeme jako kompletní dodávky.

Výchozím požadavkem pro správné provedení vestavby je správné složení konstrukce střechy a jejího odvětrání. Nesprávné odvětrání střechy může zapříčinit ztrátu funkce tepelné izolace a poškození podhledů. Důležité je střešní krytinu, klempířské prvky, pojistnou hydroizolaci a laťování uvést do bezvadného stavu. Vzhledem k tomu, že opláštěním prostoru je střecha, kterou uniká a přichází nejvíce tepla, je nutné zajistit dostatečnou a kvalitně provedenou tepelnou izolaci. Tepelná izolace musí být chráněna parotěsnou zábranou. Podhledy lze provádět sádrokartonové nebo palubkové s vnitřní povrchovou úpravou. Dále je nutné provést posouzení stropů, na kterých vestavba vzniká – jejich únosnost, stav stropních trámů apod. Musí se nalézt vhodná místa pro napojení stoupacích potrubí instalací, napojení elektroinstalace, posoudit výšku budovy a vliv na stávající provoz budovy,  apod. 

Půdní prostory lze využívat pro zřízení bytů, kancelářských prostorů či ateliérů, dnes už nejsou výjimkou ani školní učebny či výrobní prostory. Využitím půdy můžeme při dobře zpracovaném projektu a následné realizaci dosáhnout vysokého standardu bydlení v moderních prostorech. V některých případech je dokonce možné ponechat i některé nosné konstrukce krovu jako viditelné – sloupky, pásky, hambálky, kleštiny, apod..

Reference půdních vestaveb, např.:

  • Řadové domky Průhonice - atypický půdní prostor řadových domků specifický tím, že nový krov byl speciálně opracován a ponechán částečně viditelný
  • Dvoupodlažní byt, Milovice - rozšíření stávajícího bytu ve zděném třípodlažním bytovém domě do půdního prostoru, provedení hoblování stávající konstrukce krovu, nutnost požárního oddělení od ostatních společných částí půdy, provedení nového schodiště a sociálního zázemí.
  • Kancelářské prostory, Praha – vestavění kanceláří do půdy objektu se stávající neodvětrávanou střechou s krytinou z bitumenového šindele. Pro správnou funkci střechy bylo nutné zajistit nucené odvětrání střechy. Stavební úpravy byly prováděny za provozu.
  • Byt Praha – tento půdní byt byl ukázkou, že při vhodně architektonicky zpracovaném projektu lze i v malých prostorech vybudovat útulný byt. Tento byt je situován v půdě v 7.NP pod stávající plechovou střechou položenou na bednění – odvětrání střechy bylo nutné provést nucené. Zároveň zde byly požadavky památkářů na omezené velikosti střešních oken.
  • Vestavba RD Čelákovice – vestavba obytného prostoru do půdy rodinného domku, včetně nového dubového schodiště a nové skladby střechy s krytinou Bramac.Celkem: 30Strana:  1  2  Další