Zpracování nabídek

Zpracování nabídek:

Pro zpracování nabídkového rozpočtu jsou potřebné tyto podklady:
Pro provedení střechy – půdorys krovu a střechy, řezy objektem, technická zpráva, u složitějších objektů půdorys podkroví, pohledy, skladby apod.
Pro dřevostavby, půdní vestavby, stavby na klíč – kompletní projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem 

Pro zpracování nabídky nás prosím kontaktujte

 

Ceny služeb:

Zpracování nabídky po předchozí domluvě v případě kompletní dokumentace v tištěné formě:
Zdarma

Zpracování nabídky s prohlídkou stavby, zaměřením a návrhem řešení:
1.500,- Kč

Posouzení stavu střechy, návrh řešení a zpracování zprávy pro budoucí provádění rekonstrukce, půdní vestavby, opravy apod.:
5.000,-Kč + dopravné

Cena za nabídku bude odečtena při realizaci stavby.

Vyhrazujeme si právo nabídku nezpracovat.

Při zpracování nabídek preferujeme osobní jednání, kdy je třeba ujasnit řešení detailů, postupů a materiálů, případně zákazníkem očekávaného vzhledu, standartu a rozsahu nabídky. Tyto informace obvykle nejsou součástí projektové dokumentace. U rekonstrukcí a oprav nabízíme možnost posouzení stavu, zaměření a návrh řešení pro účely nabídkového rozpočtu.