Zajímavé realizace I

Referenční stavby

Jedním z důležitých oborů naší činnosti je realizace atypických staveb velkých složitostí, které kladou velké nároky na všechny složky, tj. projektovou dokumentaci, přípravu stavby a samozřejmě samotnou realizaci, při níž se nesmí zapomínat na pečlivě provedené detaily a úzkou součinnost s ostatními dodavateli na stavbě.

Zakládáme si na tom, že se snažíme upozornit stavebníka na možná úskalí a způsoby řešení, případně na finanční náročnost jednotlivých způsobů provádění. Zkušenosti s atypickými stavbami můžeme využít prakticky v celém oboru stavebnictví – např. soukromé vily, firemní sídla, restaurace, památkově chráněné objekty, půdní vestavby apod. Do tohoto oddílu jsme vybrali několik zajímavých realizací.
Roubenka Krkonoše
Klub Průhonice
Povodí Vltavy
Vila Břevnov
Malostranská pivnice
RD Mínice
Roubenka Desná
Vila Praha 4
Vila Stará Boleslav