Domek Kostelníka

Reportáž z rekonstrukce netypického rodinného domku - rekonstrukce památkově chráněného objektu

Díky výbornému přístupu investorů a památkářů se podařila podle nás zdařilá rekonstrukce rodinného domu v sousedství kostela Obrácení sv.Pavla v Brandýse nad Labem. Kostel byl postaven v letech 1541-1542 a rekonstruovaný domek stojí v těsném sousedství tohoto kostela a podle dostupných zdrojů mohl sloužit nejprve jako márnice a později jako domek kostelníka. V posledních letech byl neudržovaný, opuštěný a postupně devastován. Díky rozhodnutí církve o prodeji se dostal do rukou zapálených investorů, kteří se rozhodli provést důkladnou rekonstrukci tohoto objektu a vybudovat rodinný domek, který bude plně vyhovovat moderním standardům na bydlení a zároveň byl požadavek na to, abychom nepoškodili historickou hodnotu objektu. Za velice vzácný jsme považovali krov a stropy, u kterých jsme zvolili šetrnou rekonstrukci, očištění, výměny v krovu a chemické ošetření celé vazby. Protože krov má opravdu krásnou vazbu, byl ponechán jako viditelný s umístěním podhledu podkroví a tepelné izolace nad stávající krov. To vše za předpokladu že vnější vzhled objektu bude nezměněn. Výsledek můžete posoudit sami...

Celkem: 33Strana:  1  2  3  Další