Tesaři

Základní náplní práce tesaře je výroba vázaných konstrukcí krovů.  Pro jejich výrobu je nutné, aby tesař ovládal čtení ze stavebních výkresů, zaměření stavby, založení profilu krovu a vlastní výrobu krovu - t.j. zejména vyřezání krovu, výroba jednotlivých tesařských spojů a jejich správné použití v praxi, hoblování a broušení konstrukce - a samozřejmě také všechny ostatní pomocné práce (např. dlabání, kolíčkování, sbíjení, apod.).
K provádění těchto prací je třeba tesařského nářadí jak klasického (sekery, dláta, pilky, vrtáky, hoblíky, pilníky a pořízy), tak i moderního elektrického a motorového nářadí (motorové pily, elektrické hoblíky, dlabačky apod.).
V neposlední řadě jsou důležitým vybavením tesařské dílny stabilní dřevoobráběcí stroje (např. pily, hoblice, frézy, vrtačky).
Tesařské řemeslo je velmi náročné jak na fyzickou zdatnost, tak i na zručnost pracovníka.
V dnešní moderní době je stále větší nedostatek zručných tesařů, přestože se jedná o krásnou práci se dřevem.
Částečně může vypomoci moderní dřevoobráběcí stoj CNC pro pětiosou výrobu krovů, veškerou ruční práci (např. montáž) však strojem nahradit nelze.