Klempíři

Obzvláště náročnými pracemi na preciznost a zručnost jsou práce klempířské.
Hlavní funkcí klempířských prvků je chránit stavby proti srážkové vodě.
Klempířské prvky se začali používat v období renesance, ve větší míře však až později a to na barokních stavbách.
Klempířské prvky mají kromě funkce ochrany budovy také funkci estetickou a dnešní náhražky v podobě např. plastových výrobků nikdy nemohou opravdové řemeslo nahradit.
U klempíře jsou důležité nejen odborné znalosti, ale i zkušenosti z praxe.